O SERWISIE

AKTUALNOŚCI

DZIEJE ZAKONU

CZŁONKOWIE

USTAWA KONSTYTUCYJNA

o serwisie

AUTOR:

Serwis o Rycerskim Zakonie Bibliofilskim z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie został stworzony przez Dorotę Wierzbicką, studentkę informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako część pracy magisterskiej pt. Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka (1930-2005) na tle informacji o bibliofilstwie w Internecie, napisanej pod kierunkiem 
dr hab. Marii Kocójowej, prof. UJ w 2006 r.

CEL I ZAWARTOŚĆ:

Celem serwisu jest zapewnienie informacji o Rycerskim Zakonie Bibliofilskim z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (1930-2008). Wiadomości zostały zaczerpnięte z 147 książek i artykułów dotyczących Kapituły Orderu Białego Kruka oraz 7 dokumentów znajdujących się w Gnieździe Białego Kruka na ul. Smoleńsk 9 w Krakowie i 20 z prywatnego archiwum Wielkiego Mistrza Jerzego Dudy.
         Zawartość: historia Zakonu, formy obecnej działalności, jego godło, hymn i Ustawa Konstytucyjna oraz 19 biogramów obecnych i dawnych członków. Z powodu braku możliwości zdobycia wszystkich informacji opracowano życiorysy wyłącznie członków zarówno Pierwszej, jak i Drugiej Kapituły. Ponadto serwis zawiera on zestaw linków do stron www innych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, towarzystw miłośników książek, słowniczek pojęć bibliofilskich dla początkujących bibliofilów, galerię zdjęć oraz bibliografię 162 opracowań (książek i artykułów) na temat Kapituły Orderu Białego Kruka. Planowane jest również umożliwienie miłośnikom książki wymiany myśli na specjalnie dla nich stworzonym forum oraz korzystanie z Archiwum. Stopniowo serwis będzie wzbogacany o elementy multimedialne.

Omawiany zasób elektroniczny powstał z myślą o członkach Zakonu, jako źródło informacji bieżącej oraz kronika wydarzeń, jak również dla wszystkich zainteresowanych historią i współczesną działalnością tej organizacji bibliofilskiej.

UKŁAD:

Serwis składa się z pięciu modułów o trzech poziomach:

  1. O serwisie - informacje o autorze, celu i zawartości, danych technicznych, nawigacji, układzie serwisu, oraz zezwolenia do wykorzystania w serwisie materiałów znajdujących się w archiwum Wielkiego Mistrza Jerzego Dudy (05.05.2006 r.) oraz 
    w Gnieździe Białego Kruka, a także zamieszczonych w książce Olgierda Terleckiego pt. Piękna Polaków zabawa, czyli Kapituła Orderu Białego Kruka.
  2. Aktualności - zapowiedzi oraz kronika wydarzeń.
  3. Dzieje Zakonu - historia Zakonu:

·        Okres początkowy 1930-1946

·        Dzieje powojenne 1947-1963

·        Zawieszenie działalności 1964-1991

·        Działalność współczesna 1992-2008.

  1. Członkowie – wykaz członków Zakonu i Kapituły Orderu Białego Kruka w latach 1930-2008:
  2. Ustawa Konstytucyjna – tekst Ustawy Konstytucyjnej Kapituły Orderu Białego Kruka.

DANE TECHNICZNE:

Z serwisu można korzystać za pomocą przeglądarki Internet Explorer 6.0. Optymalna rozdzielczość monitora wynosi 1024x768 pikseli. Witryna została sporządzona za pomocą programu Microsoft FrontPage, udostępnionego autorce przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

NAWIGACJA:

            W górnej części każdej ze stron serwisu znajduje się pasek nawigacji globalnej, umożliwiający przejście do modułów: 
O serwisie
, Aktualności, Dzieje Zakonu, Członkowie, Ustawa Konstytucyjna. Ponadto użyte zostały następujące symbole:
- powrót do strony głównej

- do góry.

Aktywne linki zostały wyróżnione poprzez podkreślenie.

Niektóre strony posiadają lewy pasek nawigacji lokalnej (tzn. w obrębie danej strony).

WEBMASTER:

            Serwis jest planowany do umieszczenia na stronie WWW Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziale Prace studentów.

PRAWA AUTORSKIE:

                Serwis został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Pozwolenia wydane przez Urszulę Witkiewiczową i Jerzego Dudę na wykorzystanie materiałów znajdujących się w Gnieździe Białego Kruka oraz w archiwum Wielkiego Mistrza znajdują się w posiadaniu autorki. 

    

Data ostatniej aktualizacji
2009-05-04