Powrót do strony głównej Pamiątki w Krakowie dotyczące Jana Pawła II

Pomnik na Cmentarzu Rakowickim przy wejściu do nowej części
ul. Rakowicka 6
Pomnik na Cmentarzu Rakowickim

/fot. Joanna Radzicka- stan: 16.04.2005/

Grobowiec Rodziny Wojtyłów – kwatera 6 nr 5

/fot. Joanna Radzicka-stan: 20.03.2005/
Inicjator: Fundacja Zarządu Cmentarzy Komunalnych
Wykonawca: artysta prof. Czesław Dźwigaj
Data:
-odsłonięcia postumentu: 14.VI. 1999 roku
-odsłonięcia pomnika: 09.IV.2005 godz. 13.00
Opis:
  • Materiał: granit
  • Postument umieszczony został przy wejściu do nowej części cmentarza
  • obok tekstu na postumencie podane są daty nawiedzenia krakowskiej metropolii przez
    Jana Pawła II
Napisy: "Na tym cmentarzu Ojciec Święty Jan Paweł II podczas kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny modlił się za swych rodziców spoczywających w tej krakowskiej metropolii. Fundacja Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 9.VI.1979, 22.VI.1983, 10.VI.1987, 13.VIII.1991, 9.VI.1997, 17.VI.1999, 18.VIII.2002."
Dzieje: Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze pełniąc posługę kardynała w Krakowie zadecydował o przeniesieniu prochów najbliższych na cmentarz Rakowicki. Pochowani są tutaj: matka Jana Pawła II Emilia z Kaczorowskich Wojtyła (zmarła w 1929 r.), ojciec Karol Wojtyła (zmarł w 1941 r.), brat Edmund Wojtyła (zmarł w 1932 r.), a także rodzice matki Ojca Świętego - Feliks
i Maria Kaczorowscy oraz trzy inne osoby z rodziny Kaczorowskich. Postument ustawiono na Cmentarzu Rakowickim 1999 roku, natomiast pomnik dużo później bo w 2005 roku, już po śmierci Ojca św. Jana Pawła II.
Stan zachowania: nie wymaga prac konserwatorskich
Uwagi: Grobowiec wchodzi w skład krakowskiego szlaku papieskiego.
Bibliografia:
  1. Bieńkowski, Wiesław (2000). Życie kulturalne Krakowa w latach 1978-1998. W: Biblioteka i informacja naukowa w komunikowaniu (2000). Kraków: Wyd. UJ, s. 179-189.
  2. Grodziska, Karolina (2003). Zaduszne ścieżki. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Kultury Krakowa, 180 ss.
  3. Kisiel, Kazimierz (1984). Tablice pamiątkowe o sławnych ludziach. Kraków: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie, 28 ss.
  4. Tekieli, Roman. śladami Karola Wojtyły papieża Jana Pawła II po Krakowie. Kraków: Agencja Turystyczno-Wydawnicza świat Podróży.
  5. Urząd Miasta, dok. elektr.(2003). Magiczny Kraków.  http://www.krakow.pl/turystyka/ [odczyt : 2004.01.02].
 
Powrót do strony głównej

         Aktualizacja: 30.05.2005          Planowana aktualizacja: 30.05.2006          Autor: Joanna Radzicka          Webmaster: IINiB UJ