Powrót do strony głównej Pamiątki w Krakowie dotyczące Jana Pawła II

Pałacu Arcybiskupów Krakowskich
ul. Franciszkańska 3


/fot. mgr Kazimierz Ożóg stan: 12.03.2005/

Autor:dar i dzieło Jole Sensi Croci

Wykonawca: Jole Sensi Croci

Data odsłonięcia: maj 1980

Opis:
  • materiał: brąz
  • wysokość: 169 cm
  • Postać papieża umieszczona na prostopadłościennym postumencie.
    Jan Paweł II z rękami w geście powitania.
Napisy: -
Dzieje: Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierpnia 1944 r. jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął
1 listopada 1946 r. z rąk Księcia kard. Adama Stefana Sapiehy
w jego prywatnej kaplicy. W tutejszej Kurii Metropolitalnej od 1958 r. ks. Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a potem - metropolity krakowskiego aż do 16 października 1978 r. - dnia wyboru na Stolicę Apostolską.
Stan zachowania: nie wymagający prac konserwatorskich
Uwagi: Pałac Arcybiskupów Krakowskich wchodzi w skład krakowskiego szlaku papieskiego; zob. jeszcze tablicę
Bibliografia:
1. A. L. (1980). Pomnik Ojca św. Jana Pawła II. Hejnał Mariacki 1980 nr 12 ,s. 7.
2. Adamczewski, Jan (1997). Jan Paweł II. W: Mała encyklopedia Krakowa. Wydawnictwo WANDA: Kraków, s. 373-374
3. Bednarski, Tadeusz Zygmunt (1985). Krakowski tablice i pamiątki ku czci Jana Pawła II w Polsce. Kierunki nr 20 ,s. 13.
4. Bieńkowski, Wiesław (2000). Życie kulturalne Krakowa w latach 1978-1998. W: Biblioteka i informacja naukowa w komunikowaniu (2000). Kraków: Wyd. UJ, s. 179-189.
5. Dobroński, Adam red. (2000). Papież Słowianin Zwiastun Nadziei. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 429 ss.
6. Grzesiuk-Olszewska, Irena (1988). Pomniki Jana Pawła II w Polsce. Życie Chrześć. W Polsce nr 10 , s. 49-55.
7. Kaliszewski, Dariusz red. (2000). Jan Paweł II. W: Encyklopedia Krakowa. Kraków: PWN, s. 332 – 333.
8. Ożóg, Kazimierz. Dok. Elektr. (2002). Pomniki. Praca doktorska pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego na Wydziale Historii Sztuki KUL http://rilian.republika.pl, [odczyt: 2004.01.02.]
9. Stanisława-Adamczewska, Teresa; Adamczewski, Jan (2000). Kraków, ulica imienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza BiK, 280 ss.
10. Urząd Miasta. Dok. Elektr.(2003). Magiczny Kraków.  http://www.krakow.pl/turystyka/, [odczyt : 2004.01.02]
Powrót do strony głównej

         Aktualizacja: 30.05.2005          Planowana aktualizacja: 30.05.2006          Autor: Joanna Radzicka          Webmaster: IINiB UJ