Konferencje IINiB UJ

XVI  Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 7-8 czerwca 2010 r.

BIBLIOTEKI, INFORMACJA, KSIĄŻKA: INTERDYSCYPLINARNE BADANIA I PRAKTYKA W 21 WIEKU (W DZIESIĘCIOLECIE ŚMIERCI PROF. DRA HAB. WIESŁAWA BIEŃKOWSKIEGO)

Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 1-2 czerwca 2009 r.

BIBLIOTEKI I ICH KLIENCI: MIĘDZY PŁATNYM A BEZPŁATNYM KOMUNIKOWANIEM SIĘ W ERZE ZASOBÓW CYFROWYCH I SIECI

Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 2-3 czerwca 2008 r.

BIBLIOTEKA: KLUCZ DO SUKCESU UŻYTKOWNIKÓW

Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 4-5 czerwca 2007 r.
PRZENIKANIE I ROZPOWSZECHNIANIE IDEI ORAZ DOŚWIADCZEŃ:
ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWEGO BIBLIOTEKOZNAWSTWA PORÓWNAWCZEGO
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 5-6 czerwca 2006 r.
E-WŁĄCZENIE CZY E-WYOBCOWANIE?
E-INICJATYWY BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I UCZELNI W WALCE Z ALIENACJĄ SPOŁECZNĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 6-7 czerwca 2005 r.
INFORMACJA O OBIEKTACH KULTURY I INTERNET
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 31 maja - 1 czerwca 2004 r.
PROFESJONALNA INFORMACJA W INTERNECIE: PROJEKTOWANIE I REALIZACJA SERWISÓW, DOSTĘP, JAKOŚĆ, ETYKA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 2 - 3 czerwca 2003
PUBLIC RELATIONS: BIBLIOTEKI, WYDAWNICTWA, INFORMACJA NAUKOWA
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 3 - 4 czerwca 2002
Edukacja na odległość dla społeczeństwa informacyjnego - oczekiwania bibliotek: teoria i praktyka
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 4-5 czerwca 2001
Elektroniczne publikacje w bibliotekach i ośrodkach informacji: teoria i praktyka
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, Kraków, 5-6 czerwca 2000
Ocena jakości: edukacja, biblioteki, usługi informacyjne
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
VIII Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - BOBCATSSS
Kraków, 24-26 stycznia 2000
Dostęp 2000 - Własność intelektualna a prawo do wiedzy
Organizator: Dr hab. Wanda Pindlowa,  prof. UJ
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków
7-8 czerwca 1999
Użytkownicy informacji elektronicznej: przygotowanie, prawa, ograniczenia
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
Międzynarodowe Sympozjum Polsko-Włoskie
Rzym, 19 kwietnia 1999
Dokumentacja europejskiego znaczenia św. królowej Jadwigi w zbiorach polskich i włoskich
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 3-4 czerwca 1998
Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w kontekście badań nad potrzebami społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kraków, 20-21 maja 1997
Światowa strategia w kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Koninki koło Mszany Dolnej
18-20 marca 1997
Opisy bibliotek w polskich utworach literackich
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków
4-5 czerwca 1996
Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ
Konferencja Międzynarodowa
Kraków 11 - 12 grudnia 1995
Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich
Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy
Kraków - Przegorzały 3 - 5 sierpnia 1995
Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych w międzynarodowym kontekście
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ, Wojciech Zalewski
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kraków, 26 kwietnia 1995
Edukacja z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na poziomie wyższym w Polsce. Status i przyszłość
Organizator: Dr hab. Maria Kocójowa,  prof. UJ

 

 

 

WSTECZ STRONA DOMOWA

 

All Right Reserved © IINiB UJ

 Webmaster

 Aktualizacja :